Search form

Levitiko 25:9

9Lino mubuzuba bwakumi bwamumwezi wamusanu aibili kulizigwe mweembo canguzu; mubuzuba bwakumanya milandu mweembo ulile koonse koonse munyika.