Search form

Levitiko 26:13

13Ndime Jehova Leza wanu iwakamupozya munyika ya-Egepita, kuti mutacibi bazike babo, Ndakatyolaula zikeyi zyamajoko aanu akumucita kuti mweende cakululama.