Search form

Levitiko 27:21

21Oyo muunda, kuciindi calwaangunuko lwamumwaka wakulizya myeembo, ulasalalila Jehova mbuli muunda uupedwa limwi; mupaizi nguuyoouvuba.