Search form

Levitiko 27:27

27Na ngumunyama uutondwa, uleelede kumunununa mbuli muulo ngobika, akuyungizya cipanzi casanu, Na tayandi kumunununa, aulwe mbuli muulo wakwe,