Search form

Levitiko 27:30

30Zipanzi zyoonse zyakumi zyamunyika, neziba zyakulya zyamunyika niiba micelo yamisamu, nzizya-Jehova. Zilasalalisya kuli-Jehova.