Search form

Levitiko 27:7

7Na muntu uusotoka myaka iili makumi aali musanu alimwi, muulo wakwe ube masyekeli aali ikumi amusanu kumwaalumi amasyekeli aali ikumi kumwanakazi.