Search form

Levitiko 4:12

12kapoho koonse akatole anze lyamalabba kubusena busalala nkubasowela itwe, akatente amulilo wankuni. Itwe nkulisowelwa, nkukonya oko nkwaelede kutentela.