Search form

Levitiko 4:4

4Alete kapoho kumulyango watente lyambunganino kunembo lya-Jehova, abike ijanza lyakwe amutwe wakapoho, ajaye kapoho kubusyu bwa-Jehova.