Search form

Levitiko 5:6

6aletele Jehova cipaizyo cakwe cakupaizizya cibi ncaakabisya, kabelele nanka kapongo kapwizi, kabe cipaizyo cazibi, kuti mupaizi amanye mulandu wakwe.