Search form

Levitiko 6:21

21Cikandwe amafuta akuyokwa aciyokelo, ciletwe ciliyokedwe kabotu. Eco cipaizyo cabusu cipaizigwe tubungebunge, cibe abweema bubotu bwakubotezya Jehova.