Search form

Levitiko 6:22

22Lino mupaizi munanike, mwana wa-Aroni uulya izina lyakwe, uleelede kucipaizizya Jehova. Ngumulao walyoonse, Citentwe coonse buyo.