Search form

Levitiko 7:37

37Ngooyo mulao wacipaizyo cakutenta, acipaizyo cabusu acipaizyo cazibi, acipaizyo candubyo, acakusalazya, azipaizyo zyakutontozya.