Search form

Levitiko 8:2

2Tola Aroni abana bakwe, azyakusama, amafuta aakunanika, amucende wacipaizyo cazibi, abagutu bobile, acinzuma cazinkwa zitakwe bumena,