Search form

Levitiko 8:28

28Mpawo Musa wakazitambula kuzwa kumaanza aabo, wazitenta acipaililo antoomwe acipaizyo citentwa, zyaba cipaizyo cakusalazya, icakali abweema bubotu, icakatentelwa Jehova.