Search form

Levitiko 9:10

10Pele mafuta ansa alulyaŋanga lwamuni, wakazigwisya mucipaizyo cazibi akuzitenta acipaililo, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.