Search form

Levitiko 9:3

3Alimwi ambila bana ba-Israyeli kuti, Amubweze sijembwe, abe cipaizyo cazibi, akapoho akabelele, toonse tuli amwaka omwe, tutakwe kampenda, tube cipaizyo cakutenta,