Search form

Myeelwe 12:1

Miriamu a-Aroni mbubakakazyanya a-Musa

1Lino Miriamu a-Aroni bakakazyanya a-Musa nkaambo kamwanakazi mu-Kusi ngwaakakwete, nkaambo kakwete mwanakazi mu-Kusi.