Search form

Myeelwe 14:10

10Pele bantu boonse buyo bakati baumye mabwe. Lino bulemu bwa-Jehova bwakaboneka mutente lyambunganino kumeso aabana boonse ba-Israyeli,