Search form

Myeelwe 14:35

35Mebo nde-Jehova ndaamba. Ncobeni mbuboobo mbunjoocitila eti izyalani ibbi lyoonse lindibusizya inkondo. Bayoomaninina kufwa omuno munkanda.