Search form

Myeelwe 15:4

4kufumbwa muntu uutuula cipaizyo uleelede kupaizizya Jehova cipaizyo cabusu, cipanzi cakumi cacisuwo cabusu bunante bukandidwe acipanzi cane cansazi yamafuta;