Search form

Myeelwe 15:6

6Nanka mugutu, uleelede kumubambila cipaizyo cabusu, zipanzi zyobile zyakumi zyacisuwo cabusu bunante bukandidwe acipanzi catatu cansazi yamafuta;