Search form

Myeelwe 15:9

9cipaizyo cabusu ncotuula antoomwe akapoho cibe zipanzi zyotatwe zyakumi zyacisuwo cabusu bunante bukandidwe acisela cansazi yamafuta;