Search form

Myeelwe 16:30

30Pele na Jehova wacita cintu cipya, na nyika yaasama akubamena ambono zyabo zyoonse, na baselukila kwacimvumwe kabalanga, lino muyooziba kuti aba bantu basampaula Jehova.