Search form

Myeelwe 17:8

8Lino nibwakaca, Musa naakanjila mutente lyacizuminano, wakajana kuti musako wa-Aroni mu-Levi wasyuuka, waba ampumpu, wafulula maluba, wazyala maalmondi aabizwa.