Search form

Myeelwe 18:21

21Lino ba-Levi, ndabapa zipanzi zyoonse zyakumi zyambono zyabaIsrayeli, bazikone, nkaambo kamilimo yabo njebabeleka, milimo yatente lyambunganino.