Search form

Myeelwe 18:29

29Muzipego zyanu zyoonse amugwisye cituuzyo cakutuulila Jehova, nkokuti zintu zinono zyamulinzizyo, cipanzi cisalalisya.