Search form

Myeelwe 18:30

30Kobaambila kuti, Mwaatula zintu zinono zyamulinzizyo, eco ciyooyeeyegwa kuba-Levi mbuli maila aakucipolelo ambuli cizwa mucisinino camasaansa.