Search form

Myeelwe 18:31

31Munoozilya kumasena oonse, nywebo abasiŋanda banu, nkaambo ncecilumbyo canu nkaambo kamilimo yanu njimubelekela itente lyambunganino.