Search form

Myeelwe 18:32

32Tamukooyoojana milandu nkaambo kanzizyo, mwamana kupa zinono zyazyo. Mutasofwaazyi zintu zisalala zyabana ba-Israyeli, kuti mutafwi.