Search form

Myeelwe 18:6

6Amubone! Ndagwisya bana bakwanu ba-Levi akati kabana ba-Israyeli, babe cipo canu; mwabapegwa kuli-Jehova kuti bacite milimo yatente lyambunganino.