Search form

Myeelwe 20:5

5Nkaambonzi watupozya kuzwa ku-Egepita akutusisya okuno kuntu kubi? Takuli kuntu kwakulima maila na inkuyu na masaansa na mapomegranite, alimwi taakwe maanzi aakunywa.