Search form

Myeelwe 21:21

Ba-Israyeli mbubakazunda Sihoni mwami waba-Amori a-Ogi mwami wa-Basana

21Lino ba-Israyeli bakatuma batumwa kuli-Sihoni mwami waba-Amori, bati,