Search form

Myeelwe 21:22

22Atwiinde akati kanyika yako; tatukooleya kunjila mumyuunda na mumyuunda yamasaansa, tatukoonywa maanzi aamuzikala, tuliinda buyo kumugwagwa wamwami, mane tuzwe munyika yako.