Search form

Myeelwe 3:12

12Bona! Ndagwisya ba-Levi akati kabana ba-Israyeli, babe mucibaka cabana bataanzi bajalula mulyango wazyalilo akati kabana ba-Israyeli. Ba-Levi balaba bangu.