Search form

Myeelwe 3:15

15Bala bana ba-Levi, muziinga zyabo amunzubo zyabo; bana baalumi boonse bali amwezi omwe wakuzyalwa abaindilila abaalumi bapati, boonse babalwe.