Search form

Myeelwe 3:35

35Silutwe waluzubo lwaziinga zyaba-Merari abe Zuriyeli mwana wa-Abihaili. Bayake zilao zyabo kumbali lyacikombelo kulubazu lwakunyika.