Search form

Myeelwe 3:40

40Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Bala boonse bana baalumi bataanzi akati kabana ba-Israyeli, bana boonse bali amwezi wakuzyalwa abaindilila, akulemba mweelwe wamazina aabo.