Search form

Myeelwe 4:28

28Njeeyo milimo yaziinga zya bana ba-Gerisoni mutente lyambunganino. Milimo yabo ibe mumaanza aa-Itamara mwana wa-Aroni mupaizi,