Search form

Myeelwe 4:33

33Njeeyo milimo yaziinga zyabana baMerari, milimo yabo yoonse yamutente lyambunganino. Ili mumaanza aa-Itamara mwana wa-Aroni mupaizi.