Search form

Myeelwe 4:49

49Umwi aumwi wakapegwa milimo yakwe yakubeleka na mukuli wakwe wakuyumuna, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila kumulomo wa-Musa. Bakabalwa boonse mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.