Search form

Myeelwe 6:15

15acinzuma cazinkwa zitakwe bumena, zibunge zyabusu bunante zikandidwe amafuta, atubunge tutakwe bumena tunanikidwe mafuta, azipaizyo zyazyo zyabusu, azipaizyo zyazyo zyakunywa.