Search form

Myeelwe 7:17

17azipaizyo zyakutontozya-basune bobile, bagutu bosanwe, basijembwe bosanwe, atubelele tosanwe twamwaka omwe, Ncecipo ca-Nasoni mwana wa-Aminadabu,