Search form

Myeelwe 7:59

59azipaizyo zyakutontozyabasune bobile, bagutu bosanwe, basijembwe bosanwe, tubelele tosanwe twamwaka omwe. Ncecipo ca-Gamaliyeli mwana wa-Pedazuri,