Search form

Myeelwe 7:87

87abanyama boonse bazipaizyo zyakutenta bakali bapoho bali ikumi ababili, bagutu bali ikumi ababili, tubelele twamwaka omwe tuli ikumi atubili, antoomwe azipaizyo zyazyo zyabusu; abasijembwe bali ikumi ababili bazipaizyo zyazibi;