Search form

Myeelwe 8:12

12Lino ba-Levi babike maanza aabo amitwe yatupoho, nkabela kamwi kapaizigwe mbuli cipaizyo cazibi, akamwi kabe cipaizyo cakutentela Jehova, kuti umanye milandu yaba-Levi.