Search form

Myeelwe 8:20

20Lino ba-Musa a-Aroni ambungano yoonse yabana ba-Israyeli bakacitila ba-Levi obo. Zintu zyoonse Jehova nzyaakalailila Musa kuba-Levi, bana ba-Israyeli bakabacitila nzizyonya.