Search form

ʻEkisotosi 10:18

18Pea naʻe ʻalu ia mei he ʻao ʻo Felo, ʻo hū kia Sihova.