Search form

ʻEkisotosi 15:2

2Ko hoku mālohi mo ʻeku hiva ʻa Sihova,

pea kuo hoko ia ko hoku fakamoʻui:

ho hoku ʻOtua ia, pea teu teuteu moʻona ʻae fale nofoʻanga;

ko e ʻOtua ia ʻo ʻeku tamai, pea te u fakahikihiki ia.