Search form

ʻEkisotosi 15:21

21Pea naʻe talia ʻakinautolu ʻe Miliame, ʻo pehē,

“Mou hiva kia Sihova, he kuo ne ikuna fakamanavahē:

ko e hoosi mo ia ʻoku heka ai kuo ne lī ki tahi.”