Search form

ʻEkisotosi 15:4

4“Ko e ngaahi saliote ʻa Felo mo ʻene kautau kuo ne lī ki tahi:

ko ʻene ngaahi ʻeikitau ongoongo kuo ne lōmakiʻi foki ʻi he tahi Kulokula.